Angličtina s Teddy Eddie

Co byste o kurzu 
měli vědět

TEDDY EDDIE je: 

AMBICIÓZNÍ 

Metoda využívá výjimečně široký rozsah slovní zásoby (děti se seznamují s novými slovíčky vždy pouze pomocí celých vět).

SNADNO POCHOPITELNÝ I PRO RODIČE 

Podpora pro rodiče zahrnuje naši originální Příručku pro rodiče, společně s průběžnými informacemi o probíhajícím kurzu ve formě otevřených lekcí, pravidelných e-mailů, setkání pro rodiče a spolehlivého systému pro vyhodnocování pokroku vašeho dítěte.

SPOLEHLIVÝ 

Licenční pravidla garantují vysoký standard výuky a tomu odpovídající školení pro učitele.

VESELÝ 

Materiály jsou přizpůsobeny dětskému smyslu pro humor a jsou stylizovány ve formě pohádek.

JAZYKOVĚ BOHATÝ 

Bezkonkurenční jazykové bohatství umožňuje se skutečně ponořit do výuky cizího jazyka.

Lekce jsou vedeny kvalifikovanými lektory pod neustálým dohledem metodologických poradců.

Lekce trvá 30 - 35 minut.
Kurz zahrnuje 60 lekcí při výuce 2x týdně. (nebo 50 min./ 1x týdně, 30 lekcí rok)
Max.počet dětí na lekci je 6

V ceně kurzovného je členská kartička MADLENKA, se kterou dítě navštěvuje kavárnu s hernou i venkovní hřiště po celou dobu kurzu ZDARMA.


Cena (s možností rozdělit na platbu na 2 části):
1. úroveň START  pro děti ve věku 2-3 roky,  9.500,- Kč / za rok
2. úroveň STANDARD pro děti ve věku 4-5 let,  11.000,- Kč / za rok
3. úroveň ABC pro děti ve věku 5-6 let,  12.500,- Kč / za rok
 

Jak se v kurzu
pracuje s dětmi

Lekce probíhají v malé skupině stejně starých dětí. Úvodní rituál s písničkou střídá množství akčních a zábavných (i pohybových) aktivit na trénování probíraných anglických frází. Lektorka na děti prakticky nepromluví česky. Nedílnou součástí výuky angličtiny je i mobilní aplikace Playground, pomocí které si děti doma (v autě, v restauraci, v čekárně u lékaře) mohou pomocí her velmi efektivně procvičovat to, co se již naučily. Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. 

V ceně ročního školného je zahrnut kufřík pro dítě s bohatým množstvím materiálů, pracovní sešit, praktická příručka pro rodiče v češtině a přístup do mobilní aplikace. 

A naše zkušenosti?

Licenci Teddy Eddie jsme si do MADLENKY zvolili nejen kvůli velmi kvalitně zpracované metodice, která je pravidelně kontrolována metodology ze strany zakladatele programu. Ale i kvůli velmi efektivnímu způsobu výuky jazyka u malých dětí pomocí lekcí 2x týdně a skvělé mobilní aplikace Playground, což žádný z dostupných programů v ČR nenabízí. Děti si hodiny s medvídkem Teddy Eddie velmi oblíbily a vždy do učebny s nadšením přibíhají. Na každé lekci dostávají tzv. "secret word", tedy heslo (slovíčko z probírané lekce), které mají za úkol si do příště zapamatovat a pomocí kterého se dostanou do učebny. Je moc hezké sledovat, jak si postupně rozšiřují slovní zásobu a s jakou samozřejmostí a sebevědomím používají naučené fráze. 

Nutno podotknout, že Teddy Eddie je roční jazykový kurz, nikoliv kroužek. A jako k takovému je třeba k němu přistupovat. Pravidelně tedy zařazujeme tzv. open class, tedy otevřené lekce pro rodiče, kde se mohou o pokrocích malého studenta přesvědčit.