Hrátky s batolátky

aneb přípravka na školku

Co byste o kurzu HRÁTKY S BATOLÁTKY
měli vědět

Metodika kurzu Hrátky s batolátky zahrnuje různorodé aktivity na rozvoj řeči, slovní zásoby, rytmiky, pohybových i kreativních dovedností, ale i jemné motoriky pomocí pomůcek z našeho bohatě vybaveného kabinetu montessori pomůcek. Zábavné činnosti jsou velmi promyšleně sdruženy do tématických lekcí. Režim hodiny a její rituály jsou pro děti vždy stejné, což jim dává pocit známého a klidu, protože znají „pravidla hry”. Ale náplň a tedy zážitky s lektorkou jsou pokaždé jiné, a tudíž i zajímavé.

Velký důraz během lekcí klademe na postupnou socializaci dětí v malém kolektivu stejně starých vrstevníků. Ve skupině o počtu max. 6 kamarádů se děti učí první pravidla společenského chování a etikety. Poprosit, poděkovat, podat pravou ruku, tvořit a stolovat jen v sedě u stolečku, mýt si ruce, uklidit si pomůcky. Zkrátka vše, co na ně jednou čeká v kouzelném světě mateřské školy. 

Lekce trvá 45 minut a kurz je vhodný pro děti od 18 měsíců až do 3,5 let. Zahrnuje 12 tématických lekcí a maximální počet dětí na lekci je 6.
V ceně kurzovného je členská kartička MADLENKA, se kterou dítě navštěvuje kavárnu s hernou i venkovní hřiště po celou dobu kurzu ZDARMA.

Cena:  3.800,- Kč / 12 lekcí, 1 × týdně

A naše zkušenosti?

Kurzem Hrátky s batolátky prošly v MADLENCE již stovky dětí. Jsou to lekce plné poznávání, zpívání, říkanek, ale i pohybu a tvoření.  Pakliže děti chodí na lekce od 18 měsíců, tak jsou ve třech letech schopné samy spolupracovat s lektorkou bez asistence maminky, představit se kamarádům a říct odkud jsou, používat bohatou slovní zásobu. Důraz klademe i na rozvoj tzv. soft skills. Tedy dovednosti z oblasti emočně-sociální inteligence, sebeprezentace atd. A pro množství nápadů a tipů na práci s dítětem si sem rozhodně chodí i rodiče. A co je radost největší? Každý týden se děti těší na kamarády ze „své třídy”.